Iniciativa Děkujeme učitelům z Prahy 15 

Názory na stávající situaci v českém školství jsou většinou poměrně kritické. Jistě je co zlepšovat, ale považujeme za důležité zaměřit pozornost také na to, co se daří, co funguje a podpořit učitele, kteří odvádějí dobrou práci. Hledáme možnosti, jak zvýšit povědomí o dobré praxi na místních školách, a proto vyhledáváme inspirativní učitele základních škol v naší městské části. Nejde nám o srovnávání ani kritizování škol nebo učitelů ani o prosazování jakéhokoliv konkrétního směru ve vzdělávání, ale o podporu takového prostředí, ve kterém učitele baví učit, cítí se motivovaní a oceňovaní a svou práci dělají s plným profesionálním nasazením, respektem k potřebám dětí a s ohledem na jejich budoucnost v současném světě.